Dream Chaser și Shooting Star: Misiunea de demonstrare a primului zbor al navetei spațiale comerciale către Stația Spațială Internațională

BY: stiridinromania.ro In Magazin
NASA and Sierra Space are making progress on the first flight of the company’s Dream Chaser spacecraft to the International Space Station. The uncrewed cargo spaceplane is planned to launch its demonstration mission in 2024 to the orbital complex as part of NASA’s commercial resupply services.

NASA și Sierra Space înregistrează progrese în privința primei misiuni de zbor a navei spațiale Dream Chaser către Stația Spațială Internațională. Acest avion spațial de transport marfă fără echipaj este planificat să își efectueze misiunea demonstrativă în 2024 către complexul orbital, în cadrul serviciilor comerciale de reaprovizionare ale NASA.

Sistemul Dream Chaser, fabricat de Sierra Space în Louisville, Colorado, este format din două elemente majore: nava spațială Dream Chaser și modulul de transport Shooting Star. Dream Chaser este o navă spațială cu corp portant, proiectată să fie refolosită de până la 15 ori și modificată din nava spațială HL-20 dezvoltată la Centrul de Cercetare Langley al NASA din Hampton, Virginia.

Modulul de transport Shooting Star, însoțitorul navei spațiale, este conceput pentru a susține livrarea și evacuarea mărfurilor presurizate și nepresurizate către și dinspre stația spațială. Modulul de transport poate fi utilizat doar o singură dată și este eliminat înainte de intrarea în atmosferă.

Sistemul Dream Chaser va fi lansat cu aripile pliate în interiorul unei carcase de cinci metri, la bordul unei rachete United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur, de la Complexul de Lansare Spațială 41 de la Stația Forței Spațiale Cape Canaveral din Florida. Panourile carcasei vor proteja nava spațială în timpul ascensiunii, dar vor fi eliminate odată ajunsă în orbită. Panourile solare montate pe modulul de transport și pe aripile Dream Chaser se vor deschide în timpul manevrei sale autonome de rendezvous către stația spațială. În cazul unei anulări a lansării, Dream Chaser este conceput să fie pregătită pentru o nouă lansare în doar 24 de ore.

În timpul primei sale misiuni, Sierra Space va realiza demonstrații în orbită pentru a certifica Dream Chaser pentru misiunile viitoare. Echipele de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida, Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston și Centrul de Control al Misiunii Dream Chaser din Louisville, Colorado, vor monitoriza zborul. Controlorii de zbor ai Sierra Space vor controla nava spațială Dream Chaser pe platforma de lansare până când aceasta va fi predată echipei de operare la sol a Sierra Space de la NASA Kennedy după aterizare.

Demonstrațiile la distanță vor fi efectuate în afara vecinătății stației spațiale înainte ca nava spațială să intre în elipsoidul de abordare, o graniță invizibilă de 2,5 pe 1,25 pe 1,25 mile (4 pe 2 pe 2 kilometri) în jurul laboratorului orbital. Aceste demonstrații vor fi necesare înainte ca Dream Chaser să poată intra în operațiuni comune cu echipa NASA de la Centrul de Control al Misiunii din Houston. Acestea includ demonstrarea controlului atitudinii, manevrelor de translație și a capacităților de avortare.

Demonstrațiile la apropiere, care trebuie să aibă loc mai aproape de stația spațială, includ activarea și utilizarea senzorilor de detectare a luminii (LIDAR), răspunsul la comenzile trimise de la stația spațială, retragerea de la stație la comandă și menținerea abordării, mai întâi la 1.083 de picioare (330 de metri), apoi la 820 de picioare (250 de metri) și, în cele din urmă, la 98 de picioare (30 de metri) de stație. După finalizarea cu succes a demonstrațiilor, Dream Chaser se va îndrepta spre stația spațială.

Pe măsură ce Dream Chaser se apropie de laboratorul orbital, acesta va staționa o perioadă finală de aproximativ 38 de picioare (11,5 metri) de stație, când un membru al echipajului stației va utiliza brațul robotic Canadarm2 pentru a prinde un dispozitiv de pe modulul de transport al navei spațiale înainte ca echipele de la sol să instaleze modulul de transport într-un port orientat către Pământ, pe modulul Unity sau Harmony.

În prima sa misiune către Stația Spațială Internațională, Dream Chaser este programată să livreze peste 7.800 de kilograme de marfă. În misiunile viitoare, Dream Chaser este concepută să rămână atașată de stație timp de până la 75 de zile și să transporte până la 11.500 de kilograme de marfă. Marfa poate fi încărcată în navă în ultimele 24 de ore înainte de lansare. Dream Chaser poate returna peste 3.500 de kilograme de marfă și probe de experimente pe Pământ, în timp ce peste 8.700 de kilograme de gunoi pot fi eliminate în timpul reintrării folosind modulul de transport.

Dream Chaser va rămâne la stația spațială timp de aproximativ 45 de zile înainte de a fi dezinstalată cu ajutorul Canadarm2. Nava spațială poate ateriza la doar 11-15 ore după plecare, iar există oportunități zilnice dacă criteriile meteorologice sunt îndeplinite. Criteriile meteorologice pentru aterizare ale Dream Chaser necesită în general vânturi laterale de mai puțin de 17,2 mile pe oră (15 noduri), vânturi de proră sub 23 de mile pe oră (20 de noduri) și vânturi de pupă sub 11,5 mile pe oră (10 noduri). Furtunile cu tunete, fulgere și ploaia într-un perimetru de 20 de mile față de pistă sau de 10 mile de-a lungul traiectoriei de apropiere nu sunt condiții acceptabile pentru aterizare. Regulile de zbor detaliate vor ghida controlorii în determinarea dacă oportunitățile de aterizare sunt favorabile.

O combinație de cele 26 de propulsoare ale sistemului de control al reacției va fi utilizată pentru a angaja nava spațială în procedura de deorbitare. Dream Chaser va reintra în atmosfera Pământului și va plana până la o aterizare pe pistă la Instalația de Lansare și Aterizare Kennedy, în stilul navetei spațiale NASA, devenind prima navă spațială care aterizează în această locație de la ultimul zbor al navetei spațiale în 2011.

După ce Dream Chaser este oprită după aterizare, echipa de la sol a Sierra Space va transfera nava spațială la Instalația de Procesare a Sistemelor Spațiale pentru a efectua inspecțiile necesare, pentru a descărca restul de marfă NASA și pentru a începe procesul de pregătire pentru următoarea misiune.

Sierra Space, anterior cunoscută sub numele de Sierra Nevada Corporation, a fost selectată în 2016 ca a treia navă spațială comercială de reaprovizionare a NASA pentru a servi Stația Spațială Internațională.

Pentru actualizări privind serviciile comerciale de reaprovizionare ale NASA, accesați: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/launch/index.html

NASA and Sierra Space are making progress on the first flight of the company’s Dream Chaser spacecraft to the International Space Station. The uncrewed cargo spaceplane is planned to launch its demonstration mission in 2024 to the orbital complex as part of NASA’s commercial resupply services.

Dream Chaser and Shooting Star

The Dream Chaser cargo system, manufactured by Sierra Space in Louisville, Colorado, consists of two major elements: the Dream Chaser spacecraft and the Shooting Star cargo module. As a lifting body spacecraft, Dream Chaser is designed to be reused up to 15 times, and is modified from the HL-20 spacecraft developed at NASA’s Langley Research Center in Hampton, Virginia.

The spaceplane’s cargo module companion, Shooting Star, is designed to support delivery and disposal of pressurized and unpressurized cargo to and from the space station. The cargo module can be used only once and is disposed of prior to re-entry.

The Dream Chaser system will launch with its wings folded inside a five-meter fairing aboard a ULA (United Launch Alliance) Vulcan Centaur rocket from Space Launch Complex 41 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The fairing panels will protect the spacecraft during ascent but are jettisoned once in orbit. Solar arrays mounted on the cargo module and wings of Dream Chaser are deployed during its autonomous rendezvous to the space station. In the event of a scrub, Dream Chaser is designed to be ready for launch in as little as 24 hours.

Mission Overview

During its first flight, Sierra Space will conduct in-orbit demonstrations to certify Dream Chaser for future missions. Teams at NASA’s Kennedy Space Center in Florida, NASA’s Johnson Space Center in Houston, and the Dream Chaser Mission Control Center in Louisville, Colorado, will monitor the flight. Sierra Space flight controllers will control the Dream Chaser spacecraft on the launch pad until the spacecraft is handed over to the Sierra Space ground operations team at NASA Kennedy following landing.

Far-field demonstrations will be conducted outside the vicinity of the space station before the spacecraft enters the approach ellipsoid, a 2.5-by-1.25-by-1.25-mile (4-by-2-by-2-kilometer) invisible boundary around the orbiting laboratory. These demonstrations will be required before Dream Chaser can enter joint operations with the NASA team at the Mission Control Center in Houston. These include demonstrating attitude control, translational maneuvers, and abort capabilities.

Near-field demonstrations, which must happen closer to the space station, include activating and using light detection and ranging (LIDAR) sensors, responding to commands sent from the space station, retreating from the station when commanded, and holding its approach, first at 1,083 feet (330 meters), then 820 feet (250 meters), and finally, at 98 feet (30 meters) from the station. Following successful completion of the demonstrations, Dream Chaser will move towards the space station.

As Dream Chaser approaches the orbiting laboratory, it will hold a final time approximately 38 feet (11.5 meters) from the space station, when a station crew member will use Canadarm2 robotic arm to grapple a fixture on the spacecraft’s cargo module before teams on the ground install the cargo module to an Earth-facing port on the Unity or Harmony module.

On its first flight to the International Space Station, Dream Chaser is scheduled to deliver over 7,800 pounds of cargo. On future missions, Dream Chaser is being designed to stay attached to the station for up to 75 days and deliver as much as 11,500 pounds of cargo. Cargo can be loaded onto the spacecraft as late as 24 hours prior to launch. Dream Chaser can return over 3,500 pounds of cargo and experiment samples to Earth, while over 8,700 pounds of trash can be disposed of during reentry using its cargo module.

Return to Earth

Dream Chaser will remain at the space station for about 45 days before it is uninstalled using Canadarm2. The spacecraft can land as quickly as 11 to 15 hours after departure, and there are daily opportunities if weather criteria are met. Landing weather criteria for Dream Chaser generally require crosswinds at less than 17.2 miles per hour (15 knots), headwinds under 23 mph (20 knots), and tailwinds below 11.5 mph (10 knots). Thunderstorms, lightning, and rain within a 20-mile radius of the runway or 10 miles along the approach path are not acceptable conditions for landing. Detailed flight rules will guide controllers in determining whether landing opportunities are favorable.

A combination of Dream Chaser’s 26 reaction control system thrusters will fire to commit the spacecraft to deorbit. Dream Chaser will re-enter Earth’s atmosphere and glide to a runway landing at Kennedy’s Launch and Landing Facility in the style of NASA’s space shuttle, becoming the first spacecraft to land at the facility since the final space shuttle flight in 2011.

Once Dream Chaser is powered down after landing, the Sierra Space ground operations team will transfer it to the Space System Processing Facility to perform necessary inspections, off-load remaining NASA cargo, and begin the process of preparing it for the next mission.

Sierra Space, formerly Sierra Nevada Corporation, was selected in 2016 as NASA’s third commercial cargo resupply spacecraft to service the International Space Station

For updates on NASA’s commercial resupply services, visit:

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/launch/index.htmlAcest titlu a fost scris de inteligență artificială Chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa

Sursa si foto: NASA
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

: The husband-and-wife duo of Terra Engineering, Valerie and Todd Mendenhall, receive the $1 million prize June 12, for winning the final phase of NASA’s Break the Ice Lunar Challenge at Alabama A&M’s Agribition Center in Huntsville. With the Terra Engineering team at the awards ceremony are from left, Daniel K. Wims, Alabama A&M University president; Joseph Pelfrey, NASA Marshall Space Flight center director; NASA’s Break the Ice Challenge Manager Naveen Vetcha, and Majed El-Dweik, Alabama A&M University’s vice president of Research & Economic Development.

Elevarea Generatiei Artemis

Două echipe din sudul Californiei se întorc acasă cu un total de 1,5 milioane dolari câștigați în urma competiției...

Read More...

Somnul de calitate: secretul pierderii în greutate eficiente

Somnul de calitate: secretul pierderii în greutate eficiente Somnul reprezintă un aspect vital al sănătății noastre, fiind esențial pentru refacerea...

Read More...

Calificarea lui David Popovici în finala probei de 100 metri liber la Campionatul European de la Belgrad

INOT. Campionatul European de la Belgrad a adus o veste excelentă pentru România, în persoana lui David Popovici. Tânărul...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro