Etichetă: romaniadurabila

Evaluarea tendinței indicatorului TNA1211 în funcție de cantitatea de deșeuri generată, conform Publicației România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31

Evaluarea tendinței indicatorului TNA1211 - Cantitatea de deșeuri generată poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31. Potrivit ultimelor informații publicate în...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TOF1272 – Numărul de vehicule electrice și hibride înmatriculate în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag. 31

Numărul vehiculelor electrice și hibride înmatriculate în România a crescut semnificativ în ultimii ani, conform evaluării tendinței indicatorului TOF1272 prezentată în raportul de progres ORIZONT 2030 al Publicației România...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TNJ1212 și ponderea VAB în tehnologii de mediu în PIB în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31 și Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2030, pag.255-256

Indicatorul TNJ1212, care măsoară ponderea Valorii Adăugate Brută (VAB) în tehnologiile de mediu în Produsul Intern Brut (PIB), a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TNE1215 în ceea ce privește productivitatea resurselor materiale în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31

Evaluarea tendinței indicatorului TNE1215 – Productivitatea resurselor materiale poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31. Acest indicator este unul dintre...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției indicatorului TLZ1132 în transportul public din România în perioada 2008-2021

Evaluarea tendinței indicatorului TLZ1132 – Pasageri-km parcurși cu autobuze și microbuze, tramvaie, troleibuze și metrou poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 –...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TLS1112 în ceea ce privește rata deprivării severe de locuire în România durabilă

Rata deprivării severe de locuire în România a fost evaluată în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030. Această publicație oferă informații detaliate despre definiția și...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției numărului de activități de informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență în perioada 2013-2020, conform Publicației România durabilă

Numărul de activități de informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență este un indicator important pentru evaluarea pregătirii și conștientizării populației în fața riscurilor și amenințărilor la adresa securității....

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TMG1161 privind emisiile de poluanți în aer în activitățile economice în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.29 și Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2030, pag.240-241

Evaluarea tendinței indicatorului TMG1161 - Emisiile de poluanți în aer, pe activități economice poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.29....

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TOJ1311 în România durabilă – Sinteză și analiză în perioada 2008-2020

Evaluarea tendinței indicatorului TOJ1311 – Asistența oficială pentru dezvoltare ca procent din venitul național brut poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 –...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIY8210 și emisiile de gaze cu efect de seră în România durabilă

Evaluarea tendinței indicatorului TIY8210 - Emisiile de gaze cu efect de seră poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.27. Acest...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TKM0951 – Cercetători în activitatea de cercetare-dezvoltare la un milion de locuitori în România durabilă

Evaluarea tendinței indicatorului TKM0951 – Cercetători în activitatea de cercetare-dezvoltare la un milion de locuitori poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 –...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței ratei deceselor cauzate de accidente de transport în România în perioada 2011-2020, în raportul ORIZONT 2030

Rata deceselor cauzate de accidente de transport în România este un subiect de interes major în cadrul dezvoltării durabile a țării noastre. Potrivit Publicației România durabilă - raport de...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJU0913 în ceea ce privește ponderea drumurilor modernizate în totalul rețelei de drumuri, prezentată în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.25

Evaluarea tendinței indicatorului TJU0913 – Pondere drumuri modernizate în total rețea drumuri poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.25. Acest...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TKT0971 în comerțul exterior al IMM-urilor în România durabilă

Indicatorul TKT0971, care măsoară valoarea soldului operațiunilor de comerț exterior realizate de IMM-uri, a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030. Această publicație...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TKQ0962 în industria prelucrătoare ca proporție din forța de muncă totală în România durabilă

Forța de muncă din industria prelucrătoare reprezintă un indicator important al dezvoltării economice și sociale a unei țări. Evaluarea acestui indicator, denumit TKQ0962, poate fi găsită în Publicația România...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TKA0931 în tehnologii de mediu în România durabilă

Indicatorul TKA0931, care măsoară valoarea producției și a Valorii Adăugate Brută (VAB) în tehnologii de mediu, a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJH0841 în ceea ce privește ponderea turismului în PIB, prezentată în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TJH0841 – Ponderea turismului în PIB poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23. Acest indicator este deosebit...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIU0826 – Rata șomajului BIM pe total și sexe în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Rata șomajului în România a fost un subiect de interes constant în ultimii ani. Indicatorul TIU0826, care măsoară rata șomajului pe total și pe sexe, a fost evaluat într-un...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJL0851 în intermedierea financiară în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TJL0851 - Intermediere financiară poate fi găsită în Publicația România durabilă - raport de progres ORIZONT 2030 - Sinteză, pag.23. Acest indicator este unul dintre cei...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției indicatorului TJD0832 – Câștig salarial nominal mediu net lunar pe activitate de cercetare-dezvoltare în întreprinderi în perioada 2008-2020 în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Evaluarea tendinței indicatorului TJD0832 – Câștig salarial nominal mediu net lunar pe activitate de cercetare-dezvoltare în întreprinderi poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJC0831 – Rata de creștere a productivității muncii pe persoană ocupată în România durabilă: analiză și comparație cu alte state membre UE27

Rata de creștere a productivității muncii pe persoană ocupată, indicatorul TJC0831, a fost evaluată în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030. Această publicație oferă o...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIL0811 – Venitul național brut pe locuitor în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TIL0811 - Venitul național brut pe locuitor poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23. Acest indicator este...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIH0762 în ceea ce privește ponderea consumului total de energie finală provenită din surse regenerabile de energie în România durabilă

Ponderea consumului total de energie finală provenită din surse regenerabile de energie este un indicator important în evaluarea dezvoltării durabile a unei țări. Potrivit Publicației România durabilă - raport...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului THW0742 în ceea ce privește ponderea energiei regenerabile în totalul consumului de energie în transporturi în România durabilă

Evaluarea tendinței indicatorului THW0742 - Ponderea energiei regenerabile în totalul consumului de energie în transporturi poate fi găsită în Publicația România durabilă - raport de progres ORIZONT 2030 -...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței consumului final energetic pe tipuri de purtători de energie în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Consumul final energetic pe tipuri de purtători de energie în România a fost evaluat în raportul de progres ORIZONT 2030, publicat în cadrul Publicației România Durabilă. Indicatorul THZ0745 oferă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului THJ0712 în ceea ce privește lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21

Indicatorul THJ0712, care măsoară lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în România, a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030. Această...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIG0761 în producția de echipamente de transport electrice și mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Evaluarea tendinței indicatorului TIG0761 - Valoarea producției de echipamente de transport electrice și mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor poate fi găsită în Publicația România durabilă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului THO0721 și gradul de independență energetică în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21

Evaluarea tendinței indicatorului THO0721 - Gradul de independență energetică poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21. Acest indicator este unul...

Citeste Articolul...

Evaluarea privind persoanele fără baie/duș și toaletă în locuință în contextul sărăciei în România durabilă – Sinteză raport de progres ORIZONT 2030, pag.19

Evaluarea TGS0642, care se referă la persoanele care nu au baie/duș și nici toaletă în locuință, în funcție de statutul de sărăcie, poate fi găsită în Publicația România durabilă...

Citeste Articolul...

Evaluarea procentului populației conectate la sistemul de canalizare în totalul populației în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Procentul populației conectate la sistemul de canalizare în totalul populației este un indicator important pentru dezvoltarea durabilă a unei țări. Potrivit Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței TGM0631 a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.19

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă în România este evaluată în raportul de progres ORIZONT 2030, intitulat "Publicația România durabilă". Acest raport oferă informații detaliate despre...

Citeste Articolul...

Procentul de apă netratată în totalul apei uzate generată, evaluat în Publicația “România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză”, pag. 19

Procentul de apă netratată în totalul apei uzate generate în România este un aspect preocupant, conform evaluării TGW0652 prezentate în Publicația România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030....

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TGD0611 în ceea ce privește volumul de apă captată pe activități economice și surse de captare în România durabilă

Volumul de apă captată pe activități economice și pe surse de captare (de suprafață și subterană) este un indicator important în evaluarea dezvoltării durabile a României. Potrivit Publicației România...

Citeste Articolul...

Evaluarea volumului de apă distribuită de sistemul public de alimentare cu apă pe activități economice în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Volumul de apă distribuită de sistemul public de alimentare cu apă către activitățile economice din România a fost evaluat în cadrul raportului de progres ORIZONT 2030, publicat în Publicația...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TGF0613 privind resursele de apă ale României în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, p.19

Evaluarea tendinței indicatorului TGF0613 – Resursele de apă ale României poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, p.19. Acest raport oferă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TFV0524 privind numărul victimelor cu vârsta sub 18 ani supuse traficului de persoane în România durabilă

Evaluarea tendinței indicatorului TFV0524 - Numărul victimelor cu vârsta sub 18 ani supuse traficului de persoane, după scopul traficării poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TFT0522 privind numărul victimelor infracțiunilor de violență domestică la 100000 locuitori, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.17

Evaluarea tendinței indicatorului TFT0522 - Numărul victimelor infracțiunilor de violență domestică la 100000 locuitori, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe poate fi găsită în Publicația România durabilă –...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TFU0523 privind numărul victimelor supuse traficului de persoane în România durabilă

Evaluarea tendinței indicatorului TFU0523, care măsoară numărul victimelor traficului de persoane la 100.000 de locuitori, pe sexe, grupe de vârstă și după scopul traficării, poate fi găsită în Publicația...

Citeste Articolul...

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro