Etichetă: progres

Evaluarea tendinței indicatorului TNA1211 în funcție de cantitatea de deșeuri generată, conform Publicației România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31

Evaluarea tendinței indicatorului TNA1211 - Cantitatea de deșeuri generată poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31. Potrivit ultimelor informații publicate în...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TOF1272 – Numărul de vehicule electrice și hibride înmatriculate în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag. 31

Numărul vehiculelor electrice și hibride înmatriculate în România a crescut semnificativ în ultimii ani, conform evaluării tendinței indicatorului TOF1272 prezentată în raportul de progres ORIZONT 2030 al Publicației România...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TNJ1212 și ponderea VAB în tehnologii de mediu în PIB în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31 și Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2030, pag.255-256

Indicatorul TNJ1212, care măsoară ponderea Valorii Adăugate Brută (VAB) în tehnologiile de mediu în Produsul Intern Brut (PIB), a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TNE1215 în ceea ce privește productivitatea resurselor materiale în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31

Evaluarea tendinței indicatorului TNE1215 – Productivitatea resurselor materiale poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.31. Acest indicator este unul dintre...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TMG1161 privind emisiile de poluanți în aer în activitățile economice în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.29 și Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2030, pag.240-241

Evaluarea tendinței indicatorului TMG1161 - Emisiile de poluanți în aer, pe activități economice poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.29....

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJU0913 în ceea ce privește ponderea drumurilor modernizate în totalul rețelei de drumuri, prezentată în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.25

Evaluarea tendinței indicatorului TJU0913 – Pondere drumuri modernizate în total rețea drumuri poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.25. Acest...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJH0841 în ceea ce privește ponderea turismului în PIB, prezentată în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TJH0841 – Ponderea turismului în PIB poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23. Acest indicator este deosebit...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIU0826 – Rata șomajului BIM pe total și sexe în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Rata șomajului în România a fost un subiect de interes constant în ultimii ani. Indicatorul TIU0826, care măsoară rata șomajului pe total și pe sexe, a fost evaluat într-un...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TJL0851 în intermedierea financiară în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TJL0851 - Intermediere financiară poate fi găsită în Publicația România durabilă - raport de progres ORIZONT 2030 - Sinteză, pag.23. Acest indicator este unul dintre cei...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției indicatorului TJD0832 – Câștig salarial nominal mediu net lunar pe activitate de cercetare-dezvoltare în întreprinderi în perioada 2008-2020 în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Evaluarea tendinței indicatorului TJD0832 – Câștig salarial nominal mediu net lunar pe activitate de cercetare-dezvoltare în întreprinderi poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIL0811 – Venitul național brut pe locuitor în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23

Evaluarea tendinței indicatorului TIL0811 - Venitul național brut pe locuitor poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.23. Acest indicator este...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței consumului final energetic pe tipuri de purtători de energie în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Consumul final energetic pe tipuri de purtători de energie în România a fost evaluat în raportul de progres ORIZONT 2030, publicat în cadrul Publicației România Durabilă. Indicatorul THZ0745 oferă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului THJ0712 în ceea ce privește lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21

Indicatorul THJ0712, care măsoară lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în România, a fost evaluat în cadrul Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030. Această...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TIG0761 în producția de echipamente de transport electrice și mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Evaluarea tendinței indicatorului TIG0761 - Valoarea producției de echipamente de transport electrice și mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor poate fi găsită în Publicația România durabilă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului THO0721 și gradul de independență energetică în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21

Evaluarea tendinței indicatorului THO0721 - Gradul de independență energetică poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.21. Acest indicator este unul...

Citeste Articolul...

Evaluarea privind persoanele fără baie/duș și toaletă în locuință în contextul sărăciei în România durabilă – Sinteză raport de progres ORIZONT 2030, pag.19

Evaluarea TGS0642, care se referă la persoanele care nu au baie/duș și nici toaletă în locuință, în funcție de statutul de sărăcie, poate fi găsită în Publicația România durabilă...

Citeste Articolul...

Evaluarea procentului populației conectate la sistemul de canalizare în totalul populației în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Procentul populației conectate la sistemul de canalizare în totalul populației este un indicator important pentru dezvoltarea durabilă a unei țări. Potrivit Publicației România Durabilă - raport de progres ORIZONT...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței TGM0631 a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.19

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă în România este evaluată în raportul de progres ORIZONT 2030, intitulat "Publicația România durabilă". Acest raport oferă informații detaliate despre...

Citeste Articolul...

Procentul de apă netratată în totalul apei uzate generată, evaluat în Publicația “România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză”, pag. 19

Procentul de apă netratată în totalul apei uzate generate în România este un aspect preocupant, conform evaluării TGW0652 prezentate în Publicația România Durabilă - raport de progres ORIZONT 2030....

Citeste Articolul...

Evaluarea volumului de apă distribuită de sistemul public de alimentare cu apă pe activități economice în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Volumul de apă distribuită de sistemul public de alimentare cu apă către activitățile economice din România a fost evaluat în cadrul raportului de progres ORIZONT 2030, publicat în Publicația...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TGF0613 privind resursele de apă ale României în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, p.19

Evaluarea tendinței indicatorului TGF0613 – Resursele de apă ale României poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, p.19. Acest raport oferă...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TFT0522 privind numărul victimelor infracțiunilor de violență domestică la 100000 locuitori, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.17

Evaluarea tendinței indicatorului TFT0522 - Numărul victimelor infracțiunilor de violență domestică la 100000 locuitori, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe poate fi găsită în Publicația România durabilă –...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției participanților la cursurile de formare profesională continuă, pe sexe, în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.15

Evaluarea tendinței indicatorului TEU0481 – Participanți la cursurile de formare profesională continuă, pe sexe poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză,...

Citeste Articolul...

Evaluarea evoluției participanților la cursurile de formare profesională continuă, pe sexe, în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.15 și în Publicația ROMÂNIA DURABILĂ – Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2030, pag.90

Evaluarea tendinței indicatorului TEU0481 – Participanți la cursurile de formare profesională continuă, pe sexe poate fi găsită în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză,...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TEP0472 în ceea ce privește gradul de participare la procesul educațional sau de instruire al persoanelor de 25-64 ani, pe sexe, în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.15

Gradul de participare la procesul educațional sau de instruire al persoanelor de 25-64 ani este un indicator important pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți. Evaluarea acestui indicator, denumit TEP0472,...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TDT0411 – Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri (18-24 ani), pe sexe în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.15

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri este un indicator important pentru dezvoltarea durabilă a României. Potrivit Publicației România durabilă - raport de progres ORIZONT 2030,...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței ratei deceselor cauzate de tumori în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Rata deceselor cauzate de tumori este un indicator important în evaluarea stării de sănătate a unei populații și a progresului în combaterea acestei boli grave. Evaluarea tendinței acestui indicator...

Citeste Articolul...

Evaluarea consumului alimentar mediu zilnic de calorii pe locuitor, pe categorii, în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Consumul alimentar mediu zilnic de calorii pe locuitor este un indicator important în evaluarea stării nutriționale a unei populații și a tendințelor de dezvoltare durabilă în domeniul alimentației. Acest...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței ratei de obezitate pentru persoanele de 18 ani și peste, pe sexe și medii de rezidență în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Indicatorul TAW0213, care măsoară rata de obezitate pentru persoanele de 18 ani și peste, pe sexe și medii de rezidență, este unul dintre indicatorii naționali pentru dezvoltare durabilă în...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TBF0234 – Ponderea agriculturii în PIB în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.11

Indicatorul TBF0234, care măsoară ponderea agriculturii în PIB, este unul dintre indicatorii cheie pentru evaluarea dezvoltării durabile a unei țări. Acesta oferă informații importante despre contribuția sectorului agricol la...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TBG0235 privind ponderea exportului și importului României de produse agroalimentare în PIB, pe termen scurt și lung, în zonele intra-UE și extra-UE, în Publicația România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză, pag.11

Indicatorul TBG0235 reprezintă ponderea exportului și importului României de produse agroalimentare în PIB, atât în ceea ce privește zonele intra-UE, cât și cele extra-UE, pe termen scurt și lung....

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TAK0124 – Rata sărăciei persistente pe sexe și grupe de vârstă în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030 – Sinteză

Indicatorul TAK0124 - Rata sărăciei persistente pe sexe și grupe de vârstă este unul dintre indicatorii cheie pentru evaluarea dezvoltării durabile în România. Acesta poate fi găsit în Publicația...

Citeste Articolul...

Evaluarea tendinței indicatorului TAJ0123 și rata sărăciei relative (AROP) în România durabilă – raport de progres ORIZONT 2030

Evaluarea tendinței indicatorului TAJ0123 - Rata sărăciei relative (AROP) în România este un aspect esențial în analiza dezvoltării durabile a țării noastre. Potrivit Publicației România durabilă – raport de...

Citeste Articolul...

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro